Lord Shri Ganesh : गणपतीची ही 12 नावे रोज घेतल्याने दूर होतात संकट 

Lord Shri Ganesh Naamsmaran | श्रीगणेश क्रमांकामध्ये श्रीगणेशाच्या 12 नावांचे वर्णन केले आहे, ज्याच्या बोलण्याने मनुष्याचे सर्व दुःख नष्ट होतात आणि त्याच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात.

Ganpati Bappa

श्लोक
प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिड्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्।।
लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्।।
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादर्श तु गजाननम्।।
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विध्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्।।

अर्थ : पहिले नाव वक्रतुंड, दुसरे एकदंत, तिसरे कृष्णपीडगक्ष, चौथे गजवक्त्र, पाचवे लंबोदर, सहावे विकट, सातवे विघ्नराजेंद्र, आठवे धूम्वर्ण, नववे भालचंद्र, दहावे विनायक, अकरावा गणपती आणि तिसरा गणपती. नाव गजाजन आहे. जो व्यक्ती दररोज श्रीगणेशाच्या या बारा नामांचा जप करतो, त्याचे सर्व अडथळे (संकट) संपतात.

श्लोक
विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्।।

तात्पर्य : श्रीगणेशाच्या या बारा नावांचा जप केल्याने विद्या साधकाला विद्येची प्राप्ती होते, धनाचा शोध घेणाऱ्याला धनप्राप्ती होते, ज्याला पुत्र पाहिजे त्याला पुत्रप्राप्ती होते आणि ज्याला मोक्षाची इच्छा असते त्याला मोक्ष प्राप्त होतो.

1. ज्ञान संपादन

श्रीगणेशाला बुद्धीची देवता मानले जाते. उत्तम बुद्धी आणि विद्येसाठी गणेशाची पूजा केली जाते. श्री गणेश-संख्येनुसार ज्या व्यक्तीला चांगले शिक्षण घेण्याची इच्छा असेल, त्याने गणेशाच्या या 12 नामांचा जप करावा. त्यांचा नियमित जप केल्याने श्रीगणेशाची कृपा सदैव राहते आणि मनुष्याच्या प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होतात.

2. पैशांची पावती

भगवान गणेशाला सुख आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. ज्या व्यक्तीला ऐश्वर्य आणि ऐश्वर्य प्राप्त करण्याची इच्छा असेल, त्याने पूर्ण भक्तिभावाने श्रीगणेशाच्या या बारा नामांचा जप करावा. असे केल्याने घरातून दारिद्र्य कमी होते आणि संपत्तीत वाढ होते.

3. संतती

गणपतीची ही बारा नावे चमत्कारिक मानली जातात. त्यांचा जप केल्याने माणसाची प्रत्येक इच्छा नक्कीच पूर्ण होते. ज्या जोडप्याला अपत्य हवे आहे त्यांनी रोज सकाळ संध्याकाळ त्यांचे पठण करावे. असे केल्याने त्यांची मूल होण्याची इच्छा पूर्ण होते.

4. मोक्षाची प्राप्ती

श्रीगणेशाला पहिले पूजनीय मानले जाते. कोणत्याही कामाच्या सुरुवातीला त्याची पूजा केली जाते. श्रीगणेशाची उपासना केल्याने मनुष्याला त्याच्या पापांपासून मुक्ती मिळते आणि मोक्ष प्राप्त होतो. श्रीगणेशाच्या या बारा नावांचा जप केल्याने माणसाला पृथ्वीवरील स्वर्गासारखे सुख प्राप्त होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *